ReadyPlanet.com
dot
bulletภาพทริปท่องเที่ยว
bulletภาพทริปท่องเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


ฉางซา ความทันสมัยรถไฟความเร็วสูง article

                นครฉางซา (Changsha) เป็นเมืองหลวงของ มณฑลหูหนาน  และมีคำกล่าวว่า "หากมาจางเจี่ยเจี้ย แล้วไม่ได้มาเมืองฉางซา ก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน" ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง และอยู่ทางตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง พรหมแดนด้านตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว พรหมแดนด้านตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ด้านใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน    นครฉางซาเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของมณฑลหูหนาน

         นครฉางซา  ตามประวัติศาสตร์ของจีนมีมาตั้งแต่ สมัยสามก๊ก "เมืองฉางซา" เคยเป็นเมืองที่ กวนอู ตั้งตนเป็นใหญ่อยู่นานนับสิบปี และในปัจจุบันนี้เมืองฉางซาเป็นแหล่งผลิตข้าวระดับ 1 ใน 4 ของประเทศจีน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉิน (Qin Dynasty) ในราวศตวรรษที่ 3 ก่อนคริศตกาล ราชสำนักได้สั่งการให้มีการจัดตั้งเขตฉางซา (changsha Prefecture) เป็นลักษณะเขตการปกครอง และต่อมาเปลี่ยนชื่อเขตฉางซา เป็นรัฐฉางซา ( State of Changsha) หลักฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยังคงเหลืออยู่ในนครฉางซา ได้แสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานของนครฉางซา เช่น เมื่อปีค.ศ. 1972 - 1974 นักโบราณคดีได้ขุดค้นพบโบราณวัตุจำนวนมากที่สุดของราชวงศ์ฮั่น (The Han Tombs) ที่หม่าหวังตุย (Mawangdui)  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตฉางซา เมืองนครฉางซา เป็นต้น

         ในช่วงระหว่างสงครามต่อต้านญี่ปุ่น (The War of Resistance Against Japanese Aggression) ในปีค.ศ. 1937 - 1945 นครฉางซาได้ถูกไฟไหม้ทำลายเสียหายมาก หลังจากที่จีนได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปีค.ศ. 1949 จนปัจจุบันหรือตลอดระยะเวลาประมาณ 50 กว่าปีที่ผ่านมา นครฉางซา ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นโดยลำดับ จากเดิมที่เป็นเฉพาะการพาณิชย์ จนมาเป็นเมืองอุตสาหกรรมใหม่แบบครบวงจร ทั้งภาคอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ความทันสมัยในการเดินทางระหว่างประเทศจีนด้วยรถไฟความเร็วสูงของจีน

             ซีอาร์เอช (CRH) เป็นคำย่อภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม"China Railways High-Speed" หมายถึงรถไฟความเร็วสูงของจีน นอกจากนี้แต่ละขบวนตั้งชื่อว่า"เหอเสียเห้า" (He Xie Hao) ซึ่งหมายความว่า"ขบวนสมานฉันท์" ซีอาร์เอชหรือ"เหอเสียเห้า" นี้เป็นของกระทรวงการรถไฟของจีน ที่เปิดบริการแล้วมีหลายรุ่นอาทิเช่น ซีอาร์เอช1 (CRH1) ซีอาร์เอช2 (CRH2) ซีอาร์เอช3 (CRH3) ซีอาร์เอช4 (CRH4) และซีอาร์เอช5 (CRH5)

              ซีอาร์เอช หรือ รถไฟความเร็วสูงของจีน เป็นรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูง จัดเป็นรถไฟอีเอ็มยู (EMU, Multpul Unit) ตามการออกแบบมีความเร็วสูง ในอัตรากว่า200 กิโลเมตร/ชั่วโมง และสามารถวิ่งทำความเร็วได้สูงสุดไม่เกิน350 กิโลเมตร/ชั่วโมง  

       

ความสะดวกสบายและอัตราความเร็วสูงภายในCRH หรือรถไฟความเร็วสูงของจีน ไม่แพ้บนเครื่องบิน

    

                   วัดไคฝูซื่อ  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉางซา เริ่มสร้างในสมัย 5 ราชวงศ์ ระหว่างปีค.ศ. 907 - 925 ต่อมามีการบูรณะเสริมสร้างใหม่ในสมัยราชวงศ์ซ่งหมิงและชิง จนเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่ง ปัจจุบันมีอุโบสถ วิหาร3 สมัย วิหารอนิรุทธเถระ และซุ้มประตูรอบๆ จัดสวยงามภายในมีศิลาจารึกลายพู่กันของพระเจ้ากวางสูแห่งราชวงศ์ชิง

พระโพธิสัตว์กวนอิม อยู่ด้านหน้าของวัด

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดไคฝูซื่อ

   

พระพุทธรูปหยกขาว มาจากประเทศพม่า

                    สุสานหม่าหวังตุย ในปีค.ศ. 1972 นักโบราณคดีของจีน ได้ขุดค้นพบศพสมบูรณ์ศพหนึ่งโดยบังเอิญ ในระหว่างการขุดสุสานที่มีอายุในประวัติศาสตร์กว่า  2,000 ปี ที่เขตหม่าหวังตุย ชานเมืองฉางซา ศพนี้เป็นศพของสตรีในตระกูลดี มีอายุประมาณ 50 - 60 ปี ห่อด้วยผ้าแพรไหมหลายชั้น ใส่ไว้ในหีบศพที่มี 6 ชั้น ขณะที่ถูกขุดขึ้นมานั้น ผิวหนังทั้งตัวยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังมีขนและผมอยู่ ลายนิ้วมือและนิ้วเท้ายังเห็นได้ชัด กล้ามเนื้อยังมีความยืดหยุ่น ทำให้ผู้ขุดค้นตื่นเต้นมาก ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์ ซ่าน เซียนจิ้น ของมหาวิทยาลัยครุศาสตร์หูหนานที่ได้เข้าร่วมงานขุดค้นครั้งนั้น หวนนึกว่า ในฐานะผู้ทำงานด้านโบราณคดี เขาเคยขุดค้นสุสานหลายแห่ง แต่ไม่เคยพบศพโบราณที่รักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งถึงขนาดศาสตราจารย์ซ่านวิเคราะห์ว่า เวลาฝังศพนั้น คนโบราณเอาผ้าไหมห่อศพหลายชั้น และห่อด้วยถ่านไม้กว่า 5,000 กิโลกรัม และดินขาวชนิดหนึ่งอีกจำนวนมาก เพื่อกันน้ำและเชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่หีบศพ และเขตเมืองฉางซาไม่ได้เกิดแผ่นดินไหวร้ายแรง ตลอดเวลากว่า 2,000 ปีที่ผ่านมา จึงทำให้ศพนี้ได้รักษาไว้อย่างดี นอกจากนี้ ในหีบศพยังมีของเหลวชนิดหนึ่ง ศาสตราจารย์ซ่านกล่าวว่า สิ่งที่รักษาศพไว้ไม่ได้เน่าเปื่อยนั้น ก็คือของเหลวชนิดนี้เอง"ในศพมีของเหลวสีน้ำตาลชนิดหนึ่ง มีน้ำหนักกว่า 80 กิโลกรัม มีลักษณะเป็นกรด มีส่วนประกอบคือ แอลกอฮอล์ กรดน้ำส้ม และปรอทกำมะถัน ซึ่งล้วนเป็นสารกันเสีย"   วิธีการรักษาศพโบราณที่ดีที่สุด เลียนแบบภาวะแวดล้อมให้เหมือนกับสภาพที่เพิ่งถูกขุดค้น เนื่องจากในหีบศพชื้นมาก ผู้เชี่ยวชาญจึงได้ประกอบน้ำยากันเสียอย่างหนึ่งเพื่อเอาไปแช่ตัวศพ แล้ววางไว้ในหีบผลึกที่ไล่อากาศออกหมด นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังปรับปรุงอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 0-4 องศา ความชื้นอยู่ระหว่าง 70%-80% เท่ากับสภาพเดิม เวลาผ่านไปกว่า 30 ปีแล้ว ศพหญิงศพนี้ยังรักษาไว้ได้เหมือนกับสภาพเดิม ศาสตราจารย์ หลัว สวยก่าง ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันแพทยศาสตร์เซียงอย่า ของหูหนานที่เข้าร่วมงานดูแลรักษาศพหญิงนี้ได้กล่าวว่า "รูปร่างของศพไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก ในขณะที่ขุดศพนี้ขึ้นมานั้น เราได้ถ่าย X-ray ศพ พบว่า กระดูกรักษาไว้อย่างดี และหลอดเลือดก็ยังไม่แตก" นี่เป็นการจำลองสุสานที่ค้นพบ ที่มีหลายชั้นทำจากไม้แผ่นใหญ่ๆ ชิ้นเดียวที่หาได้ยากในปัจจุบัน มีระบบกันอากาศเข้า มีระบบกันแมลงสัตว์ต่างๆ ที่จะไปทำลายศพ.... ช่องด้านข้าง หัว ท้าย มีการใส่ข้าวของเครื่องใช้ที่หาค่ามิได้ สำหรับผู้ตายเอาไปใช้ในภพหน้าตามความเชื่อของคนโบราณ ในปัจจุบันศพหญิงที่หม่าหวังตุย ยังคงรักษาไว้ในห้องใต้ดิน ที่พิพิธภัณฑ์หูหนาน ขุดขึ้นมาโดยเฉพาะ ห้องนี้ลึกจากพื้นดินลงไป 8 เมตร เลียนแบบสภาพเดิมของสุสาน ในห้องนี้มีเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น ที่เชื่อมกับระบบควบคุม มีพนักงานเฝ้าดูตลอด24 ชั่วโมง ปัจจุบันฝ่ายพิพิธภัณฑ์กำลังลงมือติดตั้งอุปกรณ์กรองอากาศ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ปลอดเชื้อโรคเสมือนกับห้องผ่าตัด เป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่หีบศพ บรรดาผู้เชี่ยวชาญแสดงเจตจำนงว่า จะพยายามดูแลรักษาศพหญิงศพนี้ ให้คงอยู่ในสภาพเดิมเป็นเวลานานที่สุดเท่าที่จะทำได้

ภาพถ่ายเก่าแสดงถึงโลงศพ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่มีค่าต่างๆ ที่อยู่ภายใน

 

โลงศพไม้ที่มีขนาดใหญ่มหึมา เกินคำบรรยาย

  

หุ่นจำลองหญิงสูงศักดิ์

 

   

             เมืองโบราณเฟิ่งหวง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง มีประวัติกว่า  400 ปี เนื่องจากเขาหนานหัวที่อยู่ทางใต้ของเมืองมีรูปร่างเหมือนหงส์ จึงได้ชื่อว่า "เฟิ่งหวง" แปลว่า "หงส์" ปัจจุบัน เมืองเฟิ่งหวงมีประชากรประมาณ 3 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าถู่เจียและชาวม้ง เวลาเดินอยู่ในตัวเมือง มักจะพบหญิงสาวชาวม้งหรือชาวถู่เจียในชุดชนชาติที่ประดับด้วยลายดอกไม้ เพิ่มความงดงามให้เมืองโบราณแห่งนี้ เฟิ่งหวงเป็นเมืองขนาดเล็ก แบ่งเป็นเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เมืองเก่าสร้างขึ้นตามเชิงเขาและมีลำน้ำถัวเจียงไหลผ่าน มีถนนที่ปูด้วยหินสีเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณตั้งอยู่ริมน้ำ มีหงเฉียวซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ ที่มีหลังคาคลุมเชื่อมสองฟากฝั่งให้เป็นหนึ่งเดียว 

        จุดเด่นของเฟิ่งหวง คือ "เตี้ยวเจี่ยวโหล" เป็นบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันตามริมน้ำที่ใสสะอาดจนมองเห็นทุกสรรพสิ่ง เป็นทัศนียภาพที่สวยงาม และเป็นที่นิยมชมชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ เฟิ่งหวงเป็นเมืองที่กำเนิดอัจฉริยะบุรุษหลายคน นอกจากเสิ่นฉงเหวินซึ่งเป็นนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้ว สง ซีหลิง อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของสาธารณรัฐจีน และนายหวาง หย่งยู่ว์ จิตรกรทีมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศก็เป็นชาวเฟิ่งหวง บ้านเดิมของเสิ่นฉงเหวิน นักประพันธ์ นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาค้นคว้าโบราณคดีนามอุโฆษของจีน เป็นบ้านที่มีลานบ้านล้อมรอบทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐทนไฟที่มีสัญลักษณ์ประจำท้องถิ่นในภาคตะวันตกของมณฑลหูหนาน ซึ่งตกทอดมาจากรุ่นปู่ของเสิ่นฉง เหวิน อดีตผู้บัญชาการทหารประจำมณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเรือนดังกล่าวเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว บ้านเรือนเก่าแก่ของเฟิ่งหวงจึงใช้เป็นสถานที่เปิดบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว บาร์เบียร์ และร้านค้าที่มีเอกลักษณ์ต่างๆ บาร์เบียร์เป็นสถานที่ที่พลาดไปไม่ได้หากไปเฟิ่งหวง เพราะส่วนใหญ่ตั้งอยู่สองข้างของลำน้ำ นั่งชมทิวทัศน์ที่สวยงามท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก มีการตกแต่งที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ ไปนั่งอ่านหนังสือ จิบชา จิบเบียร์ หรือเล่นเน็ตก็ได้ พอพลบค่ำ โคมไฟสีแดงของแต่ละร้านที่อยู่สองฝากฝั่งลำน้ำก็สว่างไสว ประดับให้เมืองเก่าแก่แห่งนี้มีความสวยงามยิ่ง บนถนนสายต่างๆของเมืองเก่า มีหญิงชราชาวม้งในชุดประจำชนชาติออกมาตั้งแผงลอยขายผ้าปักข้างๆกำแพงเมืองเก่า ซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นอายแบบโบราณและสดชื่นทุกเช้าพอฟ้าสว่างขึ้น ตามขั้นบันไดลงไปถึงริมลำน้ำ มีหมอกจางๆลอยเรี่ยอยู่บนผิวน้ำ แม่บ้านที่ขยันตื่นแต่เช้ามาซักเสื้อในลำน้ำโดยใช้ไม้ทุบแบบคนสมัยก่อน โคมไฟสีแดงที่แขวนตามร้านทั้งสองฝั่งลำน้ำพริ้วไหวไปมาเบาๆ ท่ามกลางสายลมที่เย็นสบาย

 ยามค่ำคืนของเมืองโบราณฟ่งหวง

   

     

                 สิ่งที่น่าซื้อไปฝากเพื่อน น่าจะเป็น น้ำตาลขิง เพราะเมืองเฟิ่งหวง มีร้านขายน้ำตาลขิงหลายสิบเจ้า น้ำตาลขิงใช้วัตถุดิบ คือ น้ำตาลแดง ขิงสด งา และน้ำแร่ น้ำตาลขิงไม่เพียงแต่ทำให้กระเพาะอาหารมีความอุ่น ช่วยให้โลหิตหมุนเวียนดี แก้ไอและขับเสมหะเท่านั้น หากยังมีรสชาติหวานกรอบอร่อยด้วย

ขั้นตอนในการทำน้ำตาลขิง (ที่แสนอร่อย)

  

    

 

หลังจากนั้นก็ดึงให้เป็นเส้นยาวๆ พอดีคำ แล้วส่งให้กับอาม่าที่อยู่ด้านบน

 

ยังมีของที่ระลึกตามถนนต่างๆ ในเมืองโบราณฟ่งหวงยามค่ำคืนอีกด้วย

   

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว Tourist Information

มาเลเซีย หนึ่งประสบการณ์เที่ยวเอเชียอย่างแท้จริง Malaysia Truly Asia article
มะละกา จุดกำเนิดแผ่นดิน มาเลเซีย...เมืองมะละกาแห่งนี้ article
สิงคโปร์ สัมผัสความทันสมัยที่ใคร ๆ ก็อยากมา...สิงคโปร์ article
จางเจี่ยเจี้ย ชมความงดงาม...อุทยานจางเจี่ยเจี้ย มรดกโลกของประเทศจีน article
ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้...อัศจรรย์แดนมังกร article
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ของประเทศจีน article
ซาปา เมืองแห่งความสงบ ขุนเขาแห่งความงาม ถิ่นที่ต้องไปเยือน article
ฮานอย... ถิ่นที่รอคอยการสัมผัสจากนักเดินทาง article
พม่า ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ พุทธสถานที่มีประวัติอันยาวนาน...ที่พม่า article
หลวงพระบาง สัมผัสกับหัวใจแผ่นดินล้านช้าง...ที่เมืองหลวงพระบาง article
ลาวใต้ สะบายดีปากเซ...ชมความยิ่งใหญ่ไนการาแห่งเอเชีย..น้ำตกคอนพะเพ็ง article
นครวัด นครธม อลังการปราสาทขอม article
น่าน เสน่ห์เมืองน่าน กับการย้อนรอยอดีตด้วยปัจจุบัน article
แม่ฮ่องสอน มหัศจรรย์ทุ่งดอกบัวตอง article
ดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปกCopyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao
Line@: @beehappytravel