ผึ้งหรรษาพาเที่ยว  Bee Happy Travel

เที่ยวกาญจนบุรี สังขละบุรี ปิล๊อก ทองผาภูมิ 3วัน/2คืน

วันแรกเช้า   คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ  ออกเดินทางสู่ อำเภอสังขละ บริการอาหารเช้า

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน

บ่าย              ด่านเจเีย์สามองค์  วัดวังก์วิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตตะมะ  เจดีย์พุทธคยา

เย็น               ล่องเรือชมโบสถ์จมน้ำ (เมืองบาดาล Unseen Thailand)  สะพานอุตตมานุสรณ์หรือสะพานมอญ(สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่สองเช้า       ทำบุญตักบาตรตอนเช้าตรู่ เดินชมตลาดมอญยามเช้า บริการอาหารเช้า

                    ออกเดินทางสู่เหมืองปิล๊อก อ.ทองผาภูมิ

เที่ยง              บริการอาหารกลางวัน

                    จุดชมวิวธรรมชาติ บ้านอีต่อง เหมืองปิล๊อก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ

วันที่สามเช้า       ชมทะเลหมอกเนินช้างศึก บริการอาหารเช้า

                    พระพุทธรัตนศากยมุนีศรีทองผาภูมิ

เที่ยง               บริการอาหารกลางวัน 

บ่าย                ถ้ำกระแซ ทางรถไฟสายมรณะ                          

19.00น.            โดยประมาณ ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 สอบถาม โทร.081-910-0921.,082-705-2673,092-426-9141

บริษัทบีแฮปปี้ทราเวล จำกัด

#ผึ้งหรรษาพาเที่ยว 

 

 

Visitors: 55,346