ReadyPlanet.com
dot
bulletภาพทริปท่องเที่ยว
bulletภาพทริปท่องเที่ยว
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


ทัวร์ไหว้ 8 พระธาตุ ประจำวันเกิด

สวัสดีคะ  เที่ยวจังหวัดนครพนม สกลนคร  ทัวร์ไหว้  8  พระธาตุประจำวันเกิด ปี 2563 นี้ มีหลากหลานสิ่งผ่านเข้ามาในชีวิตของคนทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทย บางคนท้อแท้ หมดกำลังใจ  ฉะนั้นออกไปไหว้พระธาตุประจำวันเกิดกันเถิดเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจให้ตนเอง ขอพรให้กับลูกหลานญาติพี่น้อง เพื่อกิจการที่เจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง  การงานเจริญก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สุขภาพดี ลูกหลานประสพความสำเร็จ เดินทางไปกราบนมัสการองค์พระธาตุประจำวันเกิดด้วยตัวท่านเอง

โปรแกรมไหว้  8  พระธาตุประจำวันเกิด

►ทริปวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2563 (รถตู้ VIP) 

 

 

 

 

พระธาตุพนม

พระธาตุพนม พระธาตุประจำคนเกิดวันอาทิตย์  ประดิษฐาน  ณ  วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  ตามตำนานกล่าวว่าสร้างมานานไม่น้อยกว่า 2,300 ปี ผู้ที่สร้างคือ พระมหากัสสปะ พร้อมด้วยพระอรหันต์ 500 องค์ ได้นำพระอุรังคธาตุ หรืออัฐิส่วนหน้าอกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพื่อบรรจุไว้ในพระธาตุ ผู้ที่ร่วมช่วยในการสร้างพระธาตุนี้ืคือ ท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ พญานันทเสนเมืองศรีโคตรบูรณ์ (เมืองนครพนมเดิม) พญาจุลนีพรหมทัด  พระยาอินทรปัตนคร พญาคำแดง และพญาสุวรรณภิงคารเมืองหนองหารน้อย  พากันยกโยธามาช่วยสร้างพระธาตุพนมจนเสร็จและบรรจุพระอุรังคธาตุพร้อมของมีค่าไว้ภายในเป็นจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2485  ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็น "วรมหาวิหาร"  ต่อมาในวันที่  11  สิงหาคม  2518  เวลา  19.38 น. พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์ เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนม  ประจวบกับระหว่างนั้นฝนตก พายุพัดแรงติดต่อกันมาหลายวัน ประชาชนทั้งประเทศได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และรัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ตามแบบเดิม  การก่อสร้างนี้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่  23  มีนาคม  2522  นอกจากพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในองค์พระธาตุแล้ว ยังมีของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้น  โดยเฉพาะฉัตรทองคำบนยอดพระธาตุมีน้ำหนักถึง 110  กิโลกรัม ปัจจุบัน องค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 57 เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่า

ความสำคัญต่อชุมชน

พระธาตุพนมนี้ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงประชาชนลาวด้วย ในฤดูกาลเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี  พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาจากทุกสารทิศมาสมโภช และนมัสการพระธาตุพนม  วัดพระธาตุพนมเป็นวัดวรวิหารพระอารามหลวง ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ถึงคราวพระราชพิธีราชาภิเษกทุกรัชกาล จะต้องนำน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปร่วมพิธีด้วยเพื่อประกอบพิธีมุรธาภิเษก และเมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีเดิมจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานต้นไม้ทอง เงิน น้ำอบและผ้าอังษะพระประธาน ส่งไปนมัสการพระธาตุพนมทุกปี และเมื่อถึงเทศกาลเข้าปุริมพรรษาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา เป็นพุทธบูชาทุกปี งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปีถือเอาวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีเป็นวันแรกของงานไปสิ้นสุดเอาวันแรม 1 ค่ำ เดือน 3

เชื่อกันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ  7  ครั้ง จะถือว่าเป็น "ลูกพระธาตุ" ได้รับอานิสงส์บุญบารมี มีคนเคารพนับถือ ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง

 

พระธาตุเรณู

พระธาตุเรณู  พระธาตุประจำคนเกิดวันจันทร์  ประดิษฐานอยู่ ณ วัดธาตุเรณู  อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม  จำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิมแต่เล็กกว่า ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฏก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง รวมถึงสิ่งของมีค่าที่ชาวบ้านมีจิตศรัทธานำมาถวาย 

เชื่อกันว่าคนเกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์และหากใครได้มากราบไหว้องค์พระธาตุเรณูจะมีรูปงามผ่องใสเหมือนแสงจันทร์  ซึ่งตรงกับเทพประจำวันจันทร์

 

พระธาตุศรีคุณ 

พระธาตุศรีคุณ  พระธาตุประจำคนเกิดวันอังคาร   ประดิษฐานอยู่ ณ วัดธาตุศรีคุณ  ตำบลนาแก  อำเภอนาแก  จังหวัดนครพนม  ประวัติวัดธาตุศรีคุณ เดิมเป็นวัดร้างสร้างมาแต่สมัยโบราณชื่ออะไรไม่ปรากฏ ถูกค้นพบเมื่อประมาณ พ.ศ.2340 - 2360  โดยคณะผู้อพยพที่เข้ามาอยู่ตำบลนาแกรุ่นแรก  ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นชาวผู้ไทวังและผู้ไทกะโป  ที่อพยพหนีภัยสงครามมาจากประเทศลาว จากบ้านกวนกุ กวนงัว เมืองก่องแก้วมหาชัย ผู้นำคนกลุ่มแรกที่เข้ามานั้นได้แก่ นายโสมแผ้ว  นายอ้อน  นายจ่า  ได้เดินสำรวจที่ตั้งหมู่บ้าน พอดีพบเจดีย์เก่ากลางป่ามีขนาดฐานกว้าง 12  เมตร ก่อด้วยอิฐถือปูน เจดีย์มีลักษณะเอียงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและตรงกลางเจดีย์จะมีโคลนตมเกาะอยู่ มีรูปทรงคล้ายกับพระธาตุพนม และในบริเวณเดียวกันนั้นได้พบหอคุณ (ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง) ซึ่งทำด้วยท่อนซุงไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณเดียวกัน เมื่อสำรวจไปรอบ ๆ จะเป็นเหมาะเพื่อจะตั้งบ้านเรือนอยู่จึงได้อพยพคนมาสร้างที่อยู่อาศัย  ถากถางต้นไม้ ทำไร่ทำนา และบูรณะวัดขึ้นได้ตั้งชื่อว่า "วัดธาตุศรีคุณ" ซึ่งคำเหล่านี้นำมาจากสิ่งสำคัญที่คณะสำรวจค้นพบ

คำว่าธาตุ   มาจากเจดีย์  คำโบราณเรียกว่าธาตุ

คำว่าศรี    มาจากคำว่าสี  หมายถึงการที่ช้างสีแก้คันบริเวณข้าง

คำว่าคุณ  มาจากสิ่งที่พบเห็นคือหอคุณ  เมื่อต้องเอาคำเหล่านั้นมารวมกันเข้าจึงกลายเป็น "วัดธาตุศรีคุณ" หมายถึงวัดที่มีเจดีย์อันเป็นศรีสง่าและมีพระคุณต่อศาสนา

ครั้นต่อเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2490  ข้าหลวงวิทย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอสิทธิ์ ณ นครพนม  ได้นำอัฐิของพระอรหันต์ ซึ่งนำมาจากประเทศอินเดีย 3 พระองค์  คือ พระโมคัลานะ  พระสารีบุตร และ พระกัจจายะนะ นำมาให้ชาวนาแกได้สักการะบูชาแล้วจึงได้มีโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุศรีคุณขึ้นมาใหม่เมื่อ พ.ศ. 2497 ชาวนาร่วมกับเจ้านายทางเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เริ่มแรกได้ขุดรอบฐานเจดีย์องค์เก่าแล้วสร้างเจดีย์ใหม่ครอบฐานเดิม  ในช่วงที่บูรณะนั้นได้ขุดพบของสำคัญคือ พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปหิน พระพุทธรูปเงินและพระพุทธรูปเนื้อผงเป็นจำนวนมากและได้พบ แก้วสีนวนขนาดเท่าไข่เป็ด  ซึ่งผู้คนสมัยก่อนในวันขึ้นหรือแรม 14 - 15 ค่ำ เสด็จไป - มา ระหว่างดอนสักกับพระธาตุศรีคุณ สิ่งของมีค่าเหล่านี้ เมื่อสร้างพระธาตุองค์ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้นำมาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุทั้งหมดกับทั้งอัฐิธาตุ ของพระอรหันต์ ทั้ง 3  องค์ด้วย   ความศักดิ์สิทธิ์"พระธาตุศรีคุณ" ชาวอำเภอนาแกเคารพนับเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอังคาร 

เชื่อกันว่าผู้ใดได้มานมัสการจะมีโชคลาภทวีคูณ  เจริญด้วยสติปัญญา  มีอานุภาพมาก  และเจริญด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุกประการ

 

พระธาตุมหาชัย

พระธาตุมหาชัย  พระธาตุประจำคนเกิดวันพุธ(กลางวัน)  ประดิษฐานอยู่ ณ  วัดโฆษิตาราม(วัดพระธาตุมหาชัย - หลวงปู่คำพันธ์  โฆสปัญโญ)  บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่งเพราะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุมหาชัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2518  ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 6 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา  และที่วัดนี้ยังเป็นที่จำพรรษาของพระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์  โฆสปัญโญ) พระเกจิอาจารย์สายวิปัสนาที่สำคัญองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครพนมและพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 

 

พระธาตุุมรุกขนคร

พระธาตุมรุกขนคร  เป็นพระธาตุประจำคนเกิดวันพุธ (กลางคืน)  ประดิษฐานอยู่ ณ วัดมรุกขนคร  ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม องค์พระธาตุสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2536  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี  องค์พระธาตุก่ออิฐถือปูนเป็นผังสี่เหลี่ยม ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่เล็กกว่า

เชื่อกันว่าผู้กราบสักการะโดยเฉพาะผู้ที่เกิดในวันพุธ (กลางคืน) จะมีความเจริญสุขสวัสดี 

 

พระธาตุประสิทธิ์

พระธาตุประสิทธิ์  พระธาตุประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี  ประดิษฐานอยู่ ณ  วัดพระธาตุประสิทธิ์  อำเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม  แต่เดิมเป็นเจดีย์เก่าแก่ ปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ โดยห้องภายในนั้นปรากฏว่ามี พระพุทธรูปเก่าแก่อยู่หลายองค์ ซึ่งถูกค้นพบโดยชนเผ่าญ้อ ในขณะที่กำลังหนีสงครามระหว่างอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ กับ พม่า และอาณาจักรเชียงใหม่ในสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  ในปี พ.ศ. 2112  จึงได้มีการบูรณะเป็นครั้งแรกและได้กลายมาเป็นพระธาตุประสิทธิ์ โดยพระธาตุประสิทธิ์แห่งนี้ได้รับการบูรณะโดยเลียนแบบพระธาตุพนม  ภายในวัดมีศาลาการเปรียญหลังเก่ามีรูปทรงสวยงามแปลกตา  เคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสองพระองค์ คราวเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ (พระกฐินต้น) ณ วัดธาตุประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 

เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้มากราบไหว้พระธาตุประสิทธิ์แห่งนี้แล้ว ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน 

 

พระธาตุท่าอุเทน

 

 

พระธาตุท่าอุเทน  พระธาตุประจำคนเกิดวันศูกร์  ประดิษฐานอยู่ ณ วัดท่าอุเทน  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  ลักษณะเจดีย์จำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็กกว่าและสูงกว่าพระธาตุพนม ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตได้อัญเชิญมาจากย่างกุ้ง 

เชื่อกันว่าผู้ใดที่ไปนมัสการพระธาตุจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความรุ่งโรจน์  

พระธาตุนคร

พระธาตุนคร  พระธาตุประจำคนเกิดวันเสาร์   ประดิษฐานอยู่ ณ วัดมหาธาตุ  ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2465  สารีริกธาตุของพระอรหันต์ พร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ เงิน บรรจุผอบไม้จันทร์แดง และของมีค่าต่าง ๆ ที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำมาถวาย 

เชื่อกันว่าใครได้ไปสักการะพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน

 

 

สนใจจองทัวร์โปรดติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

ออฟฟิศ  02-2774429

ผึ้งดาว    081-9100921

ผึ้งติ๊ก     092-4269141

ผึ้งโอ      082-7052673

www.beehappytravel.net

Email: th_beehappytravel@hotmail.com

Line : @beehappytravel

Facebook: บีแฮปปี้ทราเวล

Bee Fanpage : บีแฮปปี้ทราเวล
ทัวร์ในประเทศ

Social distancing
ทัวร์กาญจนบุรีทุกโปรแกรม article
ทัวร์ป่าบงเปียง แม่กลางหลวง
ทัวร์อุทัยธานีทุกโปรแกรม article
ทัวร์เชียงคาน สะพานกระจก article
ทัวร์แม่ฮ่องสอนทุกโปรแกรม
ทัวร์น่านทุกโปรแกรม
ทัวร์เชียงราย เชียงของ
ทริปอุดรธานี คำชะโนด หนองคาย
ทัวร์สตูลทุกโปรแกรม
ทัวร์ทะเลตรัง ทะเลแห่งอันดามัน ถ้ำเลเขากอบCopyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao
Line@: @beehappytravel