ทัวร์รถไฟลาว จีน

อัพเดต รถไฟลาว จีน
ตอนนี้ตารางเดินรถไฟยังไม่ออก แต่การก่อสร้างสถานนีดำเนินไปได้มากพอสมควรแล้ว
-สถานีรถไฟเวียงจันทร์ (ยังไม่เสร็จ)
-สถานีหลวงพระบาง (เสร็จแล้ว 80 %)
-สถานีบ่อเต็น (เสร็จแล้ว 80%)
-สถานีอื่น ๆ ในจีน (เสร็จแล้วเกิน 80%)
-หัวรถไฟจัดส่งถึงลาวแล้วบางส่วน
Visitors: 38,421