ทัวร์ทุ่งดอกบัวแดง อุดรธานี

ทะเลบัวแดงแห่งแดนอีสาน  หนองหานอุดรธานี  เป็นทะเลบัวแดงที่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากและมีบัวแดงมากมายให้นักท่องเที่ยวได้ลงเรือไปชม เก็บภาพสวยๆ แบบที่ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องรอคิวเพื่อถ่ายวิวสวยจากนักท่องเที่ยวอื่น  เพราะวิวสวย ๆ ของดอกบัวแดงที่มีมากมายหลายมุมเนื่องด้วยพื้นที่กว้าง  ดอกบัวแดงที่นี่สีชมพู สดใส ดอกใหญ่ อาจจะเนื่องด้วยน้ำในบึงหนองหานนั้นสะอาด ไม่มีมลภาวะ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเที่ยวชมทุ่งดอกบัวแดงต้องเริ่มช่วงเช้า สัก 06.30น. - 08.00น. จะเป็นช่วงที่ดีที่สุด อากาศไม่ร้อน เก็บภาพดอกไม้ได้สวยจากแสงอาทิตย์อ่อน ๆ ยามเช้า เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่ทีมผึ้งงานแนะนำท่านวางไว้ในแผนท่องเที่ยวปลายปีนี้คะ

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิก

 

วันแรก
05.30น. พบกันที่สนามบินดอนเมืองสายการบิน แอร์เอเชีย AIR ASIA
06.40น. เดินทางสู่อุดรธานี เที่ยวบินที่ FD3362
07.55น. เดินทางถึงสนามบินอุดรธานี วัดป่าภูก้อน
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย วัดผาตากเสื้อ บนสะพานกระจก พระธาตุบังพวน ตลาดท่าเสด็จ พญานาคริมแม่น้ำโขง
เย็น บริการอาหารเย็น ที่พักจังหวัดหนองคาย
วันที่สอง
เช้า บริการอาหารเช้า พระธาตุหล้าหนอง หลวงพ่อพระใส ป่าคำชะโนด ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธนาคาราช และแม่ย่าศรีปทุมานาคาเทวี
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย สปาเท้า ที่สปาบ้านกุญณภัทร บ้านนาข่า หนองประจักษ์
เย็น บริการอาหารเย็น ที่พักจังหวัดอุดรธานี
วันที่สาม
เช้าตรู่ ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน บริการอาหารเช้า วัดป่าบ้านตาด
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย ช้อปปิ้งของฝาก ท่าอากาศยานอุดรธานี
17.20น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบินที่ FD3359
18.25น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ราคารวม ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก 2 คืน อาหาร  ค่าเข้าสถานที่  รถตู้  มัคคุเทศก์ ประกันอุบัติเหตุ
ราคาไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรม ค่ามินิบาร์ ค่าภาษี ค่าทิปไกด์ คนขับ 300 บาท
เอกสารในการเดินทาง
-สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
-บัตรประชาชนตัวจริง ณ วันเดินทาง
-ผลแสดงการฉีดวัคซีนตามที่แต่ละจังหวัดร้องขอให้แสดง ซิโนแวค 2 เข็ม , ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม , แอสตร้าเซเนก้า 1 เข็มหลังฉีดอย่างน้อย 14 วัน
-ผล RT-PCR หรือผล ATK จากโรงพยาบาล ตามที่จังหวัดปลายทางแต่ละจังหวัดร้องขอ
เงื่อนไขการจอง
ชำระมัดจำ 8,000 บาท หรือ ชำระเต็มจำนวน ภายใน 3 วัน หลังทำการจอง เมื่อท่านได้โอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงิน  มายังทางหน้าเวปไซด์ ทางไลน์ @beehappytravel หรือส่งทาง email: th_beehappytravel@hotmail.com จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
หากท่านสนใจจองทัวร์ช่องทางติดต่อ
เวปไซด์ www.beehappytravel.net  
Email th_beehappytravel@hotmail.com
@beehappytravel
บีแฮปปี้ทราเวล
ผึ้งหรรษาพาเที่ยว BHT   

ผึ้งดาว  081 – 9100921

ผึ้งติ๊ก  092 – 4269141

ผึ้งโอ  082–7052673
Visitors: 38,420