ทัวร์ทุ่งดอกบัวตองแม่สะเรียง BN005

เทศกาลชมดอกบัวตองสวยงามประจำปี 2564 กำลังจะเริ่มเดือนพฤศจิกายนของทุกปี บนดอยจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอกบัวตองสีเหลืองอร่าม จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งรอคอยนักท่องเที่ยวไปชมและเก็บภาพสวยๆ ปีนี้ธรรมชาติดีมากไม่ถูกรบกวนมาเป็นเวลานานดอกบัวตองปีนี้ก็คงจะเบ่งบานอย่างสวยงามเช่นกัน ช่วงที่ดีที่สุดในการชมดอกบัวตองคือกลางเดือนพฤศจิกายน ดอกไม้จะสดสวย สดชื่น ถึงแม้ปีนี้เราจะต้องเที่ยวกันแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal  แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นอุปสรรคใด ๆ  เราเดินทางท่องเที่ยวได้เพียงแต่เราต้องเลือกที่จะเดินทางไปในที่ ที่ปลอดภัย ที่คนไม่แออัด เลือกวันเดินทางที่คนเดินทางน้อย เลือกช่วงเวลาในการเที่ยว เพื่อเก็บภาพให้ได้สวยที่สุด  ปีนี้เราจึงเลือกอำเภอแม่สะเรียงเป็นที่พัก ที่เที่ยว ที่กิน เพราะที่นี่โดยปกติจะค่อนข้างเงียบสงบ คนไม่พลุกพล่านเหมาะแก่การท่องเที่ยวพักผ่อนแบบใหม่  ไปชมดอกไม้งาม สายหมอกยามเช้า อากาศหนาว ๆ ของเมืองเหนือกับผึ้งงานด้วยกันนะคะ
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ คลิก
วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน 2564 ราคา 9,999 บาท
วันแรก
06.00น. สนามบินดอนเมืองสายการบิน AIR ASIA
08.40น. เดินทางสู่เชียงใหม่เที่ยวบิน FD 3443
09.55น. ถึงเชียงใหม่ เดินทางสู่อำเภอแม่สะเรียง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย พระธาตุสี่จอม อันได้แก่วัดพระธาตุจองแจ้ง วัดพระธาตุจอมทอง วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมมอญ
กาดฮิมยวม(กรณีตลาดเปิด) เดินเล่นในตัวเมืองแม่สะเรียง
เย็น บริการอาหารเย็น
วันที่สอง
เช้า บริการอาหารเช้า ชมสายหมอดยามเช้า ขุนยวม ดอกบัวตองดอยแม่อูคอ
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย อนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ขุนยวม วัดต่อแพ แม่สะเรียง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ
วันที่สาม
เช้า บริการอาหารเช้า เกาะนามิเมืองไทยสวนสนบ่อแก้ว อุทยานแห่งชาติออบหลวง
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง
บ่าย สนามบินเชียงใหม่
18.45น. เดินทางสู่ดอนเมือง กรุงเทพฯ เที่ยวบินFD 3340
20.00น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ราคารวม ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก 2 คืน อาหาร   ค่าเข้าสถานที่  รถตู้  มัคคุเทศก์ ประกันอุบัติเหตุ
ราคาไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากโปรแกรม ค่ามินิบาร์ ค่าภาษี ค่าทิปไกด์ คนขับ 300 บาท
เอกสารในการเดินทาง
-สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
-บัตรประชาชนตัวจริง ณ วันเดินทาง
-ผลแสดงการฉีดวัคซีนตามที่แต่ละจังหวัดร้องขอให้แสดง ซิโนแวค 2 เข็ม , ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม , แอสตร้าเซเนก้า 1 เข็มหลังฉีดอย่างน้อย 14 วัน
-ผล RT-PCR หรือผล ATK จากโรงพยาบาล ตามที่จังหวัดปลายทางแต่ละจังหวัดร้องขอ
เงื่อนไขการจอง
ชำระมัดจำ 8,000 บาท หรือ ชำระเต็มจำนวน ภายใน 1 วัน หลังทำการจอง เมื่อท่านได้โอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานการโอนเงิน มายังทางหน้าเวปไซด์ ทางไลน์ @beehappytravel หรือส่งทาง email: th_beehappytravel@hotmail.com จึงจะถือว่าการจองสมบูรณ์
หากท่านสนใจจองทัวร์ช่องทางติดต่อ
เวปไซด์ www.beehappytravel.net
Email th_beehappytravel@hotmail.com
@beehappytravel  
บีแฮปปี้ทราเวล
ผึ้งหรรษาพาเที่ยว BHT

ผึ้งดาว 081–9100921

ผึ้งติ๊ก  092–4269141

ผึ้งโอ 082–7052673
Visitors: 55,346