ReadyPlanet.com
dot
dot
ฺBee Happy Travel Family
dot
bulletจิ่วจ้ายโกว หวงหลง
bulletพม่า
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


สังขละบุรี เมืองบาดาล สะพานมอญ

 

สังขละบุรี เมืองบาดาล สะพานมอญ  ล่องเรือชมโบสถ์จมน้ำ เจดีย์พุทธคยา สะพานอุตตมานุสรณ์ จ.กาญจนบุรี    สังขละบุรี เมืองสามหมอก บนผืนป่าตะวันตก สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชาวมอญสักการะสังขาลหลวงพ่ออุตตมะ...วัดวังก์วิเวการาม   นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ...เจดีย์พุทธคยา    ล่องเรือชมโบสถ์จมน้ำ...เมืองบาดาล Unseen Thailand   สะพานอุตตมานุสรณ์...สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย    ช้อปปิ้งตลาดชายแดนพม่า...ด่านเจดีย์สามองค์

วันที่เดินทาง XX/XX/2563                            ท่านละ   4,500   บาท

 

วันแรก กรุงเทพฯ - สังขละบุรี - ด่านเจดีย์สามองค์ - วัดวังก์วิการาม - เจดีย์พุทธคยา - ล่องเรือชมโบสถ์  จมน้ำเมืองบาดาล (Unseen Thailand) - สะพานอุตตามานุสรณ์

05.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย...................โดยมีทีมงานรอต้อนรับอย่างอบอุ่น ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่   อ.สังขละบุรี   จ.กาญจนบุรี    บริการอาหารเช้า   นำท่านเดินทางต่อไปยังอำเภอทองผาภูมิ แวะอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อน ที่พุน้ำร้อนหินดาด  หรือ พุน้ำร้อนกุยมั่ง ถูกค้นพบโดยทหารญี่ปุ่นที่คุมเชลย มาสร้างทางรถไฟสายมรณะ ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  เป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติ ที่มีตาน้ำอยู่ใต้ดินมีน้ำไหลตลอดทั้งปี สร้างเป็นบ่อซีเมนต์ไว้เป็นบ่อแช่ มีด้วยกัน  3  บ่อ ที่มีความร้อนต่างระดับกัน คือ บ่อน้ำร้อนมาก บ่อน้ำร้อนปานกลาง มีบ่อเล็กสำหรับเด็กที่ไม่ร้อนมาก และยังมีบ่อสำหรับพระสงฆ์แยกไว้ต่างหาก อุณหภูิมน้ำร้อนที่ผิวดินอยู่ในช่วง 40 - 100  องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำบ่อแช่ประมาณ  45 - 55  องศาเซลเซียส เชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่ แช่น้ำพุร้อนมีประโยชน์ต่อร่างกาย มีสรรพคุณในการรักษาโรคและบรรเทาอาการต่าง ๆ ของโรคได้ อิสระท่านอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนตามอัธยาศัย  นำท่านชมเขื่อนวชิราลงกรณ์  เดินเล่นบนสันเขื่อนพร้อมเก็บภาพที่ระลึก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

บ่าย นำท่านชม ด่านเจดีย์สามองค์ เป็นเขตสิ้นสุดชายแดนฝั่งตะวันตกของไทย เป็นเจดีย์สีขาว 3 องค์ ตั้งเรียงกัน แต่เดิมเป็นเพียงกองหิน ที่ชาวบ้านนำมาวางไว้ สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางผ่านไปยังพม่า และที่นี่ยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ ที่สำคัญในอดีต ที่กองทัพพม่ายกทัพเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อไปตีอยุทธยา ในศึกสงคราม พระเจ้าตะเบ็งชเวตี้ ให้ท่านถ่านภาพตามอัธยาศัยและเลือกซื้อสินค้าของฝากจากพม่า  เช่น  เครื่องประดับจำพวกพลอย หยก หินสี เฟอร์นิเจอร์ไม้  ชุดโต๊ะเก้าอี้  เครื่องไม้ตกแต่งบ้าน เครื่องประทินผิวของพม่า  แป้งทานาคา ผ้าโสร่ง เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม วัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ เป็นวัดที่หลวงพ่ออุตตมะ ร่วมกับ ชาวบ้านอพยพชาวกะเหรี่ยงและชาวมอญ ได้ร่วมกันสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2496 ก่อสร้างด้วยศิลปะแบบพม่า  ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงาม และ ชม เจดีย์พุทธคยา สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ กระดูกนิ้วหัวแม่มือขวาของพระพุทธเจ้า  มีขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร สมควรแก่เวลา       นำท่านสู่ที่พัก........ 
16.30 น.  นำท่านล่องเรือชม โบสถ์จมน้ำ (เมืองบาดาล Unseen Thailand) ซึ่งในอดีตเป็นวัดวังก์วิเวการาม เดิมทีหลวงพ่ออุตตมะ และชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้น ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า สามประสบ ซึ่งเป็นจุดที่ลำน้ำสามสาย คือ ห้วยซองกะเลีย ห้วยบีคลี่ และ ห้วยรันตี ไหลมาบรรจบกันเป็น แม่น้ำแควน้อย  ต่อมาในปี 2527 มีการสร้างเขื่อนเขาแหลม ทำให้ปริมาณน้ำท่วมตัวถึง อำเภอสังขละบุรีเก่า รวมทั้งวัดนี้ด้วย  หลวงพ่อจึงย้ายมาสร้างวัดอยู่บนเนินเขา ส่วนวัดเดิมนั้น ได้จมน้ำมานานนับ 20 ปี ท่านจะได้สัมผัสวิถีการดำเนินชีวิตของชาวมอญ  และชมเจดีย์พุทธคยาระหว่างการล่องเรือ จากนั้นชม สะพานอุตตมานุสรณ์  หรือ สะพานมอญ(สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย)  มีความยาว 850 เมตร และมีความยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก  รองจากสะพานไม้อูเบ็ง ในประเทศพม่า สร้างขึ้นโดยหลวงพ่ออุตมะ  เจ้าอาวาสวัดวังก์วิเวการาม  ในปี พ.ศ.2529 เป็นสะพานข้ามแม่น้ำซองกาเรียที่ใช้สัญจรไปมาของชาวมอญและชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้
เย็น         บริการอาหารเย็น  หลังอาหาร   พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สอง ทำบุญตักบาตร - ตลาดมอญยามเช้า - น้ำพุร้อนหินดาด - ถ้ำกระแซ  - กรุงเทพฯ
05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ท่านใดที่อยามสัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญแท้ๆ ก็ต้องปลุกตัวเองให้ตื่นแต่เช้า เพื่อไปร่วมทำบุญตักบาตร กับพี่น้องชาวมอญ บริเวณสะพานมอญ โดยพระจะมาบิณฑบาตร ประมาณ 60.00 - 06.30 น. *ควรแต่งกายให้เรียบร้อย ไม่นุ่งสั้นจนเกินไป และถอดรองเท้าในขณะที่ใส่บาตร หลังจากอิ่มบุญกันแล้วท่านสามารถเดินชม ตลาดมอญยามเช้า เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกมากมาย หรือใครอยากหาอะไรรองท้อง ต้องไม่พลาดเมนูเด็ดของที่นี่ นั่นคือ โรตีโอ่ง กินคู่กับชาร้อนๆ หรือ กาแฟโบราณ ก็อร่อยไม่น้อยเลยทีเดียว   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท  หลังอาหาร Check Out  ออกจากที่พัก 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน
บ่าย  นำท่านชม ถ้ำกระแซ  นมัสการองค์พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำ  ชมเส้นทางรถไฟสายมรณะ  สร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่  2 เก็บภาพที่ระลึกจนได้เวลาสมควร   นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
20.00 น.  เดินทางถึง   กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
*****ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****
 
**หมายเหตุ : โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้   ตามความเหมาะสม   โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วหน้า ทางบริษัท  จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 
 อัตราค่าบริการ
 
เดือน / ปี 2562 วันที่เดินทาง ราคา พักเดี่ยว รับได้
ตุุลาคม   12 - 13 4,500  600 
   26 - 27 4,500 600 9
 พฤศจิกายน 9 - 10  4,500 600 9
   16 - 17  4,500 600 9
   30 พ.ย. - 1 ธ.ค. 4,500 600 9
 ธันวาคม  7 - 8  4,500  600  9
                   14 - 15  4,500  600  9
 
 
หมายเหตุ
ราคานี้เป็นราคาที่เดินทางตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป และเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ 
 
อัตรานี้รวม
1.ค่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันและคนขับ
2.ค่าที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
3.ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
5.ค่าล่องเรือชมโบสถ์จบน้ำ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
7.ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
8.ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (อายุ 75 ปีขึ้นไป ประกัน 50% ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
2.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีรับเอกสารการเงิน)
4.ค่าทิปคนขับและไกด์ทัวร์  200  บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

ลักษณะทริป
ทัวร์สังขละบุรี สัมผัสวิถีชีวิตชาวมอญ สักการะสังขารหลวงพ่ออุตตมะ นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ล่องเรือชใโบสถ์จมน้ำ ช้อปปิ้งตลาดชายแดนพม่า ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามและธรรมชาติที่สมบูรณ์ สบายๆกับวันหยุดพักผ่อนของท่าน
 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
- ครีมกันแดด , หมวก , ร่ม , แว่นตากันแดด
- รองเท้าสวมใส่สบาย
- ของใช้ส่วนตัว
- ยาประจำตัว
- กล้องภ่ายรูป
 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุล ที่ตรงกับบัตรประชาชน
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ   2,000 บาท    หรือชำระยอดเต็ม  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 21 วัน
 
หมายเหตุ
- บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
- โปรแกรมการเดินทาง อาจมีการสลับปรับเปลี่บยในระหว่างการเดินทางเพื่อความเหมาะสม และยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจลประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อท เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทะให้คำสัญญาใดๆทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกเหนือจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
- ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาท และค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะเราแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

  

คุ้มค่า คุ้มราคา คุ้มเวลา เที่ยวไปกับ บีแฮปปี้ทราเวล 

      www.beehappytravel.net     โทร.  02-2774429

 

 081-9100921  ,  092-4269141  ผึ้งดาว ,  ผึ้งติ๊ก 
 ทัวร์ในประเทศ 2562

น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ พระธาตุแช่แห้ง ปัว กาแฟไทลื้อ
วัฒนธรรมสองแผ่นดิน สตูล ลังกาวี
เชียงราย สิบสองปันนา article
วังนาคินทร์คำชะโนด วัดป่าภูก้อน สะพานกระจก
อลังการทุ่งดอกบัวตอง
ทีลอซู
ทะเลตรังCopyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao