ReadyPlanet.com
dot
dot
ฺBee Happy Travel Family
dot
bulletจิ่วจ้ายโกว หวงหลง
bulletพม่า
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ พระธาตุแช่แห้ง ปัว กาแฟไทลื้อ

 

น่าน   ดอยเสมอดาว   ไปเก็บหมอกหยอกความหนาว  สัมผัสความชุ่มฉ่ำของป่าเมืองน่าน เดินทางวันที่  7 - 10  พฤศจิกายน  2562    ท่านละ  6,900  บาท  

กำหนดการเดินทาง: ปี 2562
ปี  2562 วันที่เดินทาง เดินทางโดย ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน เด็ก 2 - 10 ปี ไม่มีเตียง พักเดี่ยว จำนวนที่รับได้
 พฤศจิกายน 7 - 10  รถตู้  VIP  9 ที่นั่ง 6,900 โปรดสอบถาม 1,600 18
  14 - 17  รถตู้  VIP  9 ที่นั่ง 6,900 โปรดสอบถาม 1,600 18
  21 - 24  รถตู้  VIP 9 ที่นั่ง 6,900 โปรดสอบถาม 1,600 18
  28 - 1  รถตู้  VIP 9 ที่นั่ง 6,900 โปรดสอบถาม 1,600 18
 ธันวาคม  5 - 8  รถตู้  VIP 9 ที่นั่ง 6,900 โปรดสอบถาม 1,600 18
  7 -10  รถตู้  VIP 9 ที่นั่ง 6,900 โปรดสอบถาม 1,600 18
  12 - 15  รถตู้  VIP  9  ที่นั่ง 6,900 โปรดสอบถาม 1,600 18
  19 - 22  รถตู้  VIP  9  ที่นั่ง 6,900 โปรดสอบถาม 1,600 18
  29 - 1  รถตู้  VIP  9  ที่นั่ง 8,900 โปรดสอบถาม 2,100 18
 
 
วันแรก  18.00น.  คณะพร้อมกันที่ปั๊ม ปตท.  ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   พบเจ้าหน้าที่บริษัทบีแฮปปี้ทราเวล ให้การต้อนรับ  จัดเก็บสัมภาระท่านขึ้นรถตู้  เดินทางสู่จังหวัดน่าน   
 
วันที่สอง   นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น  ณ  ดอยเสมอดาว  บริการอาหารเช้า  ก็บภาพที่ระลึกจนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย  จากนั้นเดินทางสู่เมืองน่าน  บริการอาหารเที่ยง  นำท่านนมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่เมืองน่าน  (พระธาตุประจำปีเถาะ)  จากนั้นนำท่านชมภาพจิตรกรรมฝาผนังอันลือเลื่อง ณ  วัดภูมินทร์   นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน (ชมงาช้างดำ)  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมเมืองน่านในมุมสูงบนพระธาตุเขาน้อย  ท่านจะได้ชมวิวตัวเมืองน่านทั้งเมืองในแบบพานอรามา   บริการอาหารค่ำ   นำท่านเข้าสู่ที่พัก.............
 
วันที่สาม   บริการอาหารเช้า   นำท่านเดินทางสู่อำเภอบ่อเกลือ  นำท่านชมบ่อเกลือโบราณ  พร้อมช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  สินค้าหัตถกรรม   ข้าวก่ำบ่อเกลือ  และสินค้าเกษตรอื่น ๆ ในพื้นที่ บริการอาหารเที่ยง ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองน่านแวะชิมกาแฟไทลื้อ เก็บภาพในมุมสวย ๆ แบบชิล ชิล  แวะช้อปผ้าทอไทลื้อที่มีหลากหลายดีไซด์และมีผ้ามากมายให้เลือกซื้อ  นำท่านชมวัดภูเก็ต ชมวิวสวย ๆ จนได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   บริการอาหารค่ำ

วันที่สี่    บริการอาหารเช้า   นำท่านอำลาเมืองน่าน  เดินทางสู่จังหวัดแพร่  นมัสการพระธาตุช่อแฮ  จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ  บริการอาหารเที่ยง   เดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ  บริการอาหารเย็น   22.00น. โดยประมาณถึงกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
 
อัตราค่าบริการท่านละ  6,900  บาท
อัตรานี้รวม
1. ค่าที่พัก  2  คืน  
2. ค่ารถตู้ปรับอากาศ  น้ำมัน  คนขับ
3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  (9  มื้อ)
4. ค่าเข้าสถานที่ตามที่ระ่่บุในรายการ
5. มัคคุเทศก์นำเที่ยวและเจ้าหน้าที่บริการ
6. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  อายุ  75 ปีขึ้นไปประกัน  50%%

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2. ภาษีทุกชนิด (กรณีรับเอกสารการเงิน)
3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ   200/ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง
 
 
สนใจติดต่อจองทัวร์  02-2774429, 081-9100921, 092-4269141
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด
 
 
 

 

 
ทัวร์ในประเทศ 2562

สังขละบุรี เมืองบาดาล สะพานมอญ
วัฒนธรรมสองแผ่นดิน สตูล ลังกาวี
เชียงราย สิบสองปันนา article
วังนาคินทร์คำชะโนด วัดป่าภูก้อน สะพานกระจก
อลังการทุ่งดอกบัวตอง
ทีลอซู
ทะเลตรังCopyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao