ReadyPlanet.com
dot
dot
ฺBee Happy Travel Family
dot
bulletจิ่วจ้ายโกว หวงหลง
bulletพม่า
Japan
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


genting
Universal Singapore
resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


สตูล ถ้ำเลสเตโกดอน
ถ้ำเลสเตโกดอน   หาดสันหลังมังกร    ทะเลแยก   นคริสโตย   ปีนังน้อย   ตันหยงโป  หาดใหญ่   ตลาดกิมหยง   3  วัน  2  คืน เดินทางโดยเครื่องบิน 

วันที่เดินทาง                   ท่านละ  10,900  บาท
วันแรก    กรุงเทพฯ  –  หาดใหญ่  –  ถ้ำเลสเตโกดอน  –  สตูล  (บริการอาหารเที่ยง,  เย็น)
06.00 น.    คณะพร้อมกันที่ ณ  ท่าอากาศยานดอนเมือง   อาคาร  1   ชั้น 3   จุดนัดพบ  ประตู  7  เคาน์เตอร์ของ  สายการบิน  THAI LION AIR (SL)  พบเจ้าหน้าที่ บริษัทบีแฮปปี้ทราเวลคอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวก ในการเช็คอินตั๋วที่นั่งโดยสาร   และโหลดกระเป๋าสัมภาระ
07.45 น.     เดินทางสู่  หาดใหญ่   โดยเที่ยวบินที่  SL702    
09.15น.      เดินทางถึง   สนามบินหาดใหญ่  รับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว   นำท่านเดินทางสู่จังหวัดสตูลเดินทางถึงเมืองทุ่งหว้าดินแดนเมืองท่าการค้าที่รุ่งเรืองมากในอดีตในนามสุไหงอุเป เป็นท่าเรือที่สำคัญที่มีการค้าขายระหว่างภูเก็ตและปีนังจนมีคนขนานว่า “ เมืองปีนังน้อย ” นำท่านย้อนสู่วีถีในอดีต ชมวัดชมพูนิมิต วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง นมัสการหลวงพ่อแก่นจันทร์ตามความเชื่อของชาวพุทธในเมืองทุ่งหว้า  เดินทางถึง อบต.ทุ่งหว้า จ.สตูล ดินแดนที่ได้ค้นพบฟอสซิลดึกดำบรรพ์ของช้างสเตโกดอนและฟอสซิลต่าง ๆ อีกมากมายของสัตว์ดึกดำบรรพ์หลากหลายชนิด จนเป็นที่มาของการขนานนามให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์ฟอสซิลแลนด์แดนสตูล จนกลายมาเป็นอุทยานGEOPARKแห่งแรกของประเทศไทย  นำท่านชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ทุ้งหว้า ซึ่งรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับฟอสซิลที่ได้ค้นพบรวมทั้งวิถีชีวิตท้องถิ่นตลอดจนเรื่องราวของเงาะป่าซาไกที่หลงเหลือเป็นเผ่าสุดท้ายของเมืองสตูล
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง
บ่าย   ตื่นเต้นกับการล่องเรือแคนนูสัมผัสความสวยงามของหินงอกหินย้อยภายใน ถ้ำเลสเตโกดอน ตามเส้นทางตามหาหัวใจที่ปลายอุโมงค์ กว่า 4 กิโลเมตร ถ้ำที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นถ้ำเลที่ยาวที่สุดในประเทศไทยได้เวลาสมควรนำท่านออกจากถ้ำ   นำท่านเดินตลาดเก่าแก่ของเมือง ทุ่งหว้าชมเมืองปีนังน้อยที่ยังคงมีเสน่ห์ย่านการค้าในอดีตและชมอาคารเก่าแก่ชิโนโปรตุกิส ณ ตลาดทุ่งหว้า
ค่ำ        บริการอาหารค่ำ        นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรมเดอะวัน , ตันหยงบุรีรีสอร์ท  หรือเทียบเท่า  
 
วันที่สอง      หมู่บ้านตันหยงโป  – ล่องเรือ – ชมเกาะ   หมู่บ้าน -   ทะเลแยก  หาดสันหลังมังกร        (บริการอาหารเช้า ,  เที่ยง  ,  เย็น)
เช้า      บริการอาหารเช้า   ณ   ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านตันหยงโป ท่านจะได้สัมผัสวิถีชนบทดั้งเดิมของนครีสโตยหรือปัจจุบันรู้จักกันในนามว่าจังหวัดสตูลหมู่บ้านนี้ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ตันหยงโป หาดทรายยาวและ บากันเคย ตำบลนี้เป็นเกาะที่อยู่ระหว่างประเทศไทย และ เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซีย คนที่นี้จึงมีวัฒนธรรมสองแผ่นดินวัฒนธรรมผสมระหว่างไทย และ มาเลเซีย ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำอาชีพเกี่ยวกับประมงหรือวิถีคนเลจนเป็นสมญานามของหมู่บ้านว่าหมู่บ้านซีฟู๊ดของเมืองสตูล (SEAFOOD VILLAGE )
เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง    ท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลรสเลิศอันโด่งดัง ท่ามกลางบรรยากาศอ้อมกอดแห่งท้องทะเล
บ่าย       ออกเดินทางสู่ทริปมหัศจรรย์สันหลังมังกร ( MIRACLE ISLAND SATUN  )    สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของหมู่เกาะในทะเลอันดามัน ที่สำคัญต่างๆ อาทิ เกาะตะรุเตา เกาะลังกาวี  พร้อมฟังคำบรรยาย  จากมัคคุเทศก์กับเรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน   ชมหมู่บ้านวิถีชาวเกาะ  กระท่อมหลังคาจาก ฟากไม้ไผ่  บันไดสามขั้น ซึ่งเป็นวิถีคนเลดั้งเดิมเกาะสุดท้ายของท้องทะเลอันดามัน ณ เกาะหัวมัน  PULAU UBI    
ตื่นตากับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของ  หาดสันหลังมังกร  ( DRAGON BEACH )นำท่านเดินบนหลังมังกร ชมความมหัศจรรย์ของหาดเปลือกหอยที่มีอายุนับร้อยปี ก่อตัวรวมกันเป็นหาดสวรรค์ ดุจดั่งท่านเดินอยู่กลางทะเลด้วยระยะทางกว่า  5  กิโลเมตร  จากเกาะหัวมันPULAUUBI ปูเลาอูบีซึ่งเปรียบเหมือนหัวมังกรสู่เกาะสาม PULAU TIGA เปรียบเหมือนหางมังกร จนเป็นที่มาของคำว่า   “ทะเลแยกที่ยาวที่สุดในโลก”          
เย็น         บริการอาหารเย็น         นำท่านสู่ที่พักโรงแรมเดอะวัน  , ตันหยงบุรีรีสอร์ท   หรือเทียบเท่า
 
วันที่สาม     พิพิธภัณฑ์คฤหาสน์กูเด็น  – หาดใหญ่  -  ตลาดกิมหยง  - กรุงเทพฯ  
(บริการอาหารเช้า ,เที่ยง ) 
เช้า          บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารนำท่านย้อนอดีตสู่ยุค เนอฆารีสโตย ชมพิพิธภัณฑ์คฤหาสน์กูเด็น จวนผู้ว่าราชการหลังแรกของเมืองสตูลในยุคที่สยามครอบครองเมืองไทรบุรี หรือ
เคดาห์ในปัจจุบันของประเทศมาเลเซีย นครีสโตยเป็นหัวเมืองหนึ่งของไทรบุรีขึ้นตรงกับมณฑลภูเก็ต ในขณะนั้น และ มีเรื่องราวประวัติศาสตร์อีกมากมายเมื่อ 115 ปีที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูล ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่หาดใหญ่
เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง  
บ่าย       นำท่านช๊อปปิ้ง ตลาดกิมหยง  อิสระท่านเลือกซื้อสินค้า ของฝาก  ของใช้  ขนม อาหาร และอื่น ๆ อีกมากมายตามอัธยาศัย   ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
17.05น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  SL715
18.35น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
                                                 หรือ
19.10น.  เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่  SL719
20.40น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*****ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ*****

โปรแกรมการเดินทาง   อาจมีการสลับปรับเปลี่ยน  ในระหว่างการ เดินทาง    เพื่อความเหมาะสมและ ยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
 
อัตราค่าบริการและวันที่เดินทาง ปี  2562
 
เดือน วันที่เดินทาง ราคา         พักเดี่ยวเพิ่ม รับได้   
 มีนาคม     21 - 23   10,900  600    18 
 เมษายน  19  - 21 10,900  600   18
 พฤษภาคม  18 - 20 10,900  600   18
         
         
         
         
         
         
 
 
ข้อควรควรทราบ 
ราคาทัวร์นี้เป็นราคาตั๋วเครื่องบินแบบตั๋วโปรโมชั่น  เมื่อท่านจองทัวร์แล้วทางบริษัทฯ จะออกตั๋วทันที และจะไม่คืนค่าใช้จ่ายหากท่านยกเลิกการเดินทางทุกกรณี  ,ราคานี้สำหรับคณะเดินทางขั้นต่ำ   8 – 9   ท่าน   มีไกด์ท้องถิ่นรอรับที่สนามบินหาดใหญ่  
 
อัตรานี้รวม          
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  ชั้นทัศนาจร  
2.  ภาษีสนามบินทุกแห่ง,  ภาษีน้ำมัน  ,  ค่าน้ำหนักกระเป๋า  15  กิโลกรัม
3. ค่าที่พัก   2   คืน   (2  ท่าน  ต่อห้อง)
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุในรายการ   
6. ค่ายานพาหนะตามระบุในรายการ 
7. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น , เจ้าหน้าที่ 
8. ประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง วงเงินประกัน 1,000,000 บาท  เงื่อนไขตามกรมธรรม์กำหนด
     ผู้ที่อายุ  75  ปี  ขึ้นไปประกัน  50%  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 
อัตรานี้ไม่รวม     
1. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน   15  กิโลกรัม    (ถ้ามีกรณีนำหนักเกิน   ชำระจริงตามสายการบินเรียกเก็บ)
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว   เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักผ้า, รีดผ้า,  ค่าอาหาร  และ  เครื่องดื่มสั่งพิเศษ
3. ค่าธรรมเนียมเดินทางแจ้งเข้า -  ออกของคนต่างด้าว
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%    และ  ค่าภาษีหัก   ณ   ที่จ่าย 3%     (กรณีต้องการเอกสารการเงิน)  
5. ทิปคนขับรถ  และ  มัคคุเทศก์  อัตราแล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

เงื่อนไขการจองทัวร์
มัดจำท่านละ     5,000   บาท   ส่วนที่เหลือชำระ  21  วันก่อนออกเดินทาง
 
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 - สำเนาบัตรประชาชน   
 
หมายเหตุ
- บริษัทฯ   ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง     ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึงจำนวนที่แจ้งไว้ในหมายเหตุด้านบน 
-ในกรณีที่สายการบิน มีการปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และ ภาษีสนามบินเพิ่ม ขึ้นผู้โดยสาร จะต้องชำระค่าใช้จ่ายนั้นเพิ่มเติม ตามความเป็นจริง, บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินบางเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่นั่งในบางไฟล์ที่เสนอมานี้ไม่พอสำหรับกรุ๊ป  บริษัทฯจะจัดเที่ยวบินที่ใกล้เคียงให้โดยไม่ให้มีผลกระทบกับโปรแกรมมากนัก
-ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ 
-การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้    เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
-โปรแกรมการเดินทาง  อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนในระหว่างการ เดินทางเพื่อความเหมาะสม และ ยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
-บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากยานพาหนะ  ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจลประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ เกิดขึ้นทางตรง       หรือ ทางอ้อม  เช่นการเจ็บป่วย  การถูกทำร้าย  การสูญหาย  ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 
-มัคคุเทศก์  พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ  ไม่มีสิทธิ์ให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ  กำกับเท่านั้น
-ราคาดังกล่าวข้างต้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาท และค่าน้ำมันที่      ไม่คงที่ เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว  ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง  หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ     ถือว่าท่านสละสิทธิ์   ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
คุ้มค่า   คุ้มราคา   คุ้มเวลา   เที่ยวไปกับ   บีแฮปปี้ทราเวล
www.beehappytravel.net   Tel.02 – 2774429
มือถือ   081 – 9100921   ผึ้งดาว   ,   092 – 4269141   ผึ้งติ๊ก
 

 
ทัวร์ในประเทศ 2562

น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ พระธาตุแช่แห้ง ปัว กาแฟไทลื้อ
สังขละบุรี เมืองบาดาล สะพานมอญ
เชียงราย สิบสองปันนา article
บุรีรัมย์ - สุรินทร์
อลังการทุ่งดอกบัวตอง
ทีลอซู
ระนองCopyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - เสาร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao