ReadyPlanet.com
dot
bulletภาพทริปท่องเที่ยว
bulletภาพทริปท่องเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ของประเทศจีน article

 

         มณฑลยูนนาน มีชื่อเสียงว่าเป็น "ทางใต้เมฆสี" แหล่งเกิดเขียวชอุ่ม"  ณ ที่นี้มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติที่วิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิน มีป่าดึกดำบรรพ์ มีหุบเขาอันลึกลับและมีสิ่งมหัศจรรย์ เช่น ป่าหิน ถ้ำหิน และถ้ำหินย้อย ที่ก่อขึ้นจากการผันแปรของลักษณะภูมิประเทศ ทำให้ยูนนานกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานทางทัศนียภาพธรรมชาติ   มณฑลยูนนานมีชนชาติต่างๆ อยู่ทั้งหมด  26 ชนชาติ เป็นมณฑลที่มีชนชาติมากที่สุดในประเทศจีน ชนชาติต่างๆได้สร้างศิลปวัฒนธรรมที่มีลักษณะพิเศษ และมีสีสสันหลากหลายของตนขึ้น 26 ชนชาติ 26 ภาษา และขนบประเพณี 26 ชนิด ทำให้ยูนนานมีภาพพจน์ที่เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว

     คุนหมิง (นครแห่งฤดูใบใม้ผลิ) เป็นเมืองเอกในมณฑลยูนนานในสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวนประชากรประมาณ 4 ล้านกว่าคน ประชากรส่วนใหญ่ในคุนหมิงเป็นชาวจีนฮั่น และใช้ภาษาท้องถิ่นซึ่งมีสำเนียงที่จัดอยู่ในกลุ่มแมนดารินใต้ แต่ภาษามาตรฐานกลางหรือภาษา Mandarin ก็เป็นภาษาที่ใช้สื่อสาร และเข้าใจกันได้ทั่วไป ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบเตียนฉือด้านทิศเหนือ เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี จึงถูกขนานนามว่า"นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ"

      อุทยานป่าหิน ในมณฑลยูนนาน  ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ห่างจากเมืองคุนหมิง ได้ราวๆ 90 กิโลเมตร   ตั้งอยู่ในอำเภอสือหลิน ภายในพื้นที่ 350 ตารางกิโลเมตร ที่มีภูเขาสูงๆ ต่ำๆ ทอดตัวยาวเหยียดออกไปแห่งนี้ มียอดหินและเสาหินใหญ่น้อย ตั้งเรียงรายกระจัดกระจายอยู่ตามเนินเขา ป่าหินแห่งนี้จัดว่า เป็นป่าหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ มีพื้นที่เฉพาะส่วนที่เยี่ยมชมราว 12 ตารางกิโลเมตร ภายในป่าหินมีทางแยกมากกว่า 400 สาย มีจุดท่องเที่ยวกว่า 200 จุด จึงได้สมญานามว่า “วังวนใต้ทะเล” หินลักษณะสวยงามแปลกตาเหล่านี้ ล้วนเป็นหินปูนที่แต่เดิมอยู่ใต้ผิวน้ำ และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกหินเหล่านี้ จึงถูกดันให้โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำ กลายเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามโดดเด่นป่าหินแห่งนี้ ประมาณกันว่ามีอายุราว270 ล้านปี ป่าหินแห่งนี้ แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือป่าหินน้อย(Minor stone forest) และป่าหินใหญ่(Major stone forest) และอีกส่วนหนึ่งที่มีความงดงามไม่แพ้กันคือ ส่วนของป่าหินนอก(Outer stone forest) ซึ่งอยู่บริเวณรอบนอกของป่าหินน้อยและป่าหินใหญ่ ป่าหินแห่งนี้มีหินรูปทรงแปลกตาที่สวยงามอยู่มากมาย ป่าหินคุนหมิงนับเป็นพิพิธภัณฑ์ของป่าหินทั่วโลกซึ่งมีคุณค่ามาก

UNESCO  GEOPARK

      

 ภูผาหินปูนที่ผ่านกาลเวลาและการกัดกร่อนของสายฝน จนกลายเป็นประติมากรรมธรรมชาติอันงดงาน

     

         เขาซีซาน ตั้งห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 29 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า สร้างในช่วง ค.ศ.1718-1843 บางช่วงของเส้นทางต้องผ่านอุโมงค์หินที่สกัดไว้ตามไหล่เขา พร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับ 1,000 ปี 

  ศาลเจ้าพ่อเสือ  บนเขาซีซาน

     

                     ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่เขาซีซาน คุนหมิง
        
จุดแรก    เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยะ
"เทพเจ้าแห่งโชคลาภ" ถือก้อนทองเหยียบเสืออยู่ ถ้าเอามือไปจับก้อนทองแล้วเอามาใส่กระเป๋าของเรา ก็จะมีเงินมีทองไหลมาเทมาอย่างไม่ขาดสาย

เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ นักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรกัน


               จุดที่สอง ศาลเจ้าตั่วเล่าเอี้ย  หรือ "ศาลเจ้าพ่อเสือ" คือเทพเจ้าที่กราบไหว้เพื่อให้อายุยืนสุขภาพแข็งแรง และพ้นภัยพิบัตินานา โดยเฉพาะถ้าได้ลูบหัวเต่าและลูบตัวงูที่พันเต่าอยู่ตรงหน้าศาลเจ้า ซึ่งเต่ากับงูนี้ถือเป็นกระเพาะกับลำไส้ของท่านตั่วเล่าเอี้ย มีเรื่องเล่าว่า ตั่วเล่าเอี้ย ตอนที่ท่านฝึกเป็นเซียนนั้น เพียรอย่างไรก็ไม่สำเร็จ ท่านจึงได้ตั้งสมาธิแล้วใช้กระบี่ผ่าท้อง เพื่อเอากระเพาะกับลำไส้ออกมา ไม่ดื่มน้ำไม่กินข้าว เมื่อกายที่ท่านได้ทำบาปมาร่วงหลุดออกไปตัวก็เบาขึ้น และก็สำเร็จเป็นเซียนในเวลาต่อมา หลังจากที่ท่านได้เป็นเซียนแล้ว กระเพาะกับลำไส้ที่วางตรงหน้าท่าน ก็กลายเป็นเต่าและงู คนในลัทธิเต๋าจึงไม่กินงูกับเต่า

                                                             ศาลเจ้าตั่วเล่าเอี้ย                                                       งูกับเต่า

   


                         จุดที่สาม     บ่อน้ำวัวกตัญญู   ที่บ่อแห่งนี้จะมีวัวอยู่ด้วย เพราะวัวตัวนี้เป็นที่มาของบ่อน้ำ มีเรื่องเล่าว่า วัวตัวนี้กตัญญูกับเจ้าของมาก เพื่อที่จะให้เจ้าของได้ดื่มน้ำที่บนภูเขาซีซาน เขาได้ใช้เขาเจาะหน้าผาตรงหินนี้ได้เป็นสายน้ำและเป็นบ่อน้ำเล็กๆ ให้เจ้าของของเขา ที่ชื่อ "เจ้าอู่" ได้กิน เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สั่งสอนคนเราว่าอย่าไปฆ่าสัตว์ เพราะเขามีความกตัญญูต่อเจ้าของอย่างจริงใจ

                                                                     บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์                                                        ลูกวัวกตัญญู

    


                          จุดที่สี่     ศาลเจ้าแม่กวนอิมประทานบุตร หรือ "เจ้าแม่กวนอิมส่งลูก" ถ้าใครแต่งงานยังไม่มีบุตรก็ไปขอกับท่านได้

เจ้าแม่กวนอิมส่งลูก

 


               จุดสุดท้าย คือ "ประตูมังกร"  หรือศาลเจ้ามังกร หรือไข่มังกร เพื่ออธิฐานขอโชคลาภ มีสองวิธีคือ ใช้มือขวาไปจับแก้วมังกรแล้วอธิฐาน อีกวิธีหนึ่งสำหรับคนที่มีความสามารถสักหน่อย ใช้มือซ้ายจับแก้วมังกร มือขวาจับหางปลา ซึ่งก็คือปลาที่กระโดดข้ามประตูแล้วกลายเป็นมังกร ในการลูบหรือจับปลาคือขอให้เหลือกินเหลือใช้ จากนั้นแล้วก็ไปไหว้เจ้าตรงข้างๆ ประตูมังกรมี "ศาลเจ้ากุยซิน" ท่านกุยซินจะอยู่ในลักษณะถือพู่กันแล้วเหยียบหัวเต่ายักษ์ ท่านกุยซินถือเป็นเทพเกี่ยวกับการศึกษา คนที่จะได้เป็นจอหงวนต้องไปผ่านปลายพู่กันของท่านก่อน 

        ประตูมังกร ประตูแห่งความสำเร็จ หากใครได้มาลอดประตูนี้จะโชคดี

       

                   ทะเลสาบเตียนฉือ คุนหมิง ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนาน อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล1,886.5 เมตร แต่ก่อนทะเลสาบแห่งนี้กว้างขวางถึงห้าร้อยลี้ แต่ตอนนี้เหลือกว้างแค่ประมาณสามร้อยกว่าตารางกิโลเมตร ทะเลสาบเตียนฉือนี้ ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยมากจนถูกขนานนามว่า "ไข่มุกทอแสงแห่งที่ราบสูง" ด้วยความงดงามทำให้ทะเลสาบแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังจนไปเข้าหู พระนางซูสีไทเฮา แห่งราชวงศ์ชิง พระนางก็อยากมาดูทะเลสาบแห่งนี้มาก แต่ไม่สามารถมาถึงได้ เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแมนจู กลัวว่าหากเดินทางไปยังทะเลสาบจะถูกชนกลุ่มน้อยทำร้าย จึงได้สร้าง ทะเลสาบคุนหมิงขึ้นที่ นครหลวงปักกิ่ง ขึ้นแทน

หลากหลายมุม บนทะเลสาบเตียนฉือ คุนหมิง

  

                     วัดหยวนทง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด นำท่านนมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญมาประดิษฐานมาที่วัดแห่งนี้

วัดหยวนทง

     

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางมีอาวุธ                         พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเมตตา

   

พระพุทธเจ้าแบบสไตล์ธิเบต จะกล่าวถึง พระพุทธเจ้าอดีต พระพุทธเจ้าปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าอนาคต

   

พระพุทธชินราชจำลอง ที่อัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดหยวนทง

                  ตำหนักทองจินเตี้ยน  สร้างโดยแม่ทัพในสมัยราชวงศ์หมิง อดีตเคยเป็นที่พักของ อู๋ซันกุ้ย ขุนศึกผู้ขายชาติ และ นางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักแห่งเดียวที่มีฝาผนัง และหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวนเด่น แลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง จึงนับได้ว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของจีน

ตำหนักทองจินเตี้ยน ที่ทำด้วยเนื้อทองคำ

   

"ตำหนักทองจำลอง" หลากหลายมุม ภายในตำหนักทองจินเตี้ยน

  

                                                            อู๋ซันกุ๋ยและนางเฉินหยวนหยวน                                          

                           

                  ถ้ำอาลู่กู่  ชมความงามอันวิจิตรของหินงอกหินย้อยใน ถ้ำอาลู่กู่ ซึ่งตกแต่งด้วยสีสันของแสงไฟเป็นชั้น เป็นฉากสวยงามยิ่ง  จะได้พบความงดงามของหินงอกหินย้อย ที่มีลักษณะต่างกัน โดยการนั่งเรือล่องชมความงามของถ้ำและชมความงามของหินงอกที่เหมือนกับการดำดิ่งสู่ใต้ท้องทะเล คล้ายกับการดูปะการัง  

ปากทางเข้าถ้ำอาลู่กู่  

  

          ความงดงามของหินงอก หินย้อย (ถ้ำที่ 1)   

           

นั่งเรือ... เข้าชมความงามของหินงอก หินย้อย (ถ้ำที่ 2)  

        

ความงดงามของหินงอก หินย้อย (ถ้ำที่ 3)

           

ความงดงามของหินงอก หินย้อย (ถ้ำที่ 4)

      

ความงดงามของหินงอก หินย้อย ถ้ำสุดท้ายคือ  ถ้ำที่5

    

 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว Tourist Information

มาเลเซีย หนึ่งประสบการณ์เที่ยวเอเชียอย่างแท้จริง Malaysia Truly Asia article
มะละกา จุดกำเนิดแผ่นดิน มาเลเซีย...เมืองมะละกาแห่งนี้ article
สิงคโปร์ สัมผัสความทันสมัยที่ใคร ๆ ก็อยากมา...สิงคโปร์ article
จางเจี่ยเจี้ย ชมความงดงาม...อุทยานจางเจี่ยเจี้ย มรดกโลกของประเทศจีน article
ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้...อัศจรรย์แดนมังกร article
ฉางซา ความทันสมัยรถไฟความเร็วสูง article
ซาปา เมืองแห่งความสงบ ขุนเขาแห่งความงาม ถิ่นที่ต้องไปเยือน article
ฮานอย... ถิ่นที่รอคอยการสัมผัสจากนักเดินทาง article
พม่า ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ พุทธสถานที่มีประวัติอันยาวนาน...ที่พม่า article
หลวงพระบาง สัมผัสกับหัวใจแผ่นดินล้านช้าง...ที่เมืองหลวงพระบาง article
ลาวใต้ สะบายดีปากเซ...ชมความยิ่งใหญ่ไนการาแห่งเอเชีย..น้ำตกคอนพะเพ็ง article
นครวัด นครธม อลังการปราสาทขอม article
น่าน เสน่ห์เมืองน่าน กับการย้อนรอยอดีตด้วยปัจจุบัน article
แม่ฮ่องสอน มหัศจรรย์ทุ่งดอกบัวตอง article
ดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปกCopyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao
Line@: @beehappytravel