ReadyPlanet.com
dot
bulletภาพทริปท่องเที่ยว
bulletภาพทริปท่องเที่ยว
ใบอนุญาติประกอบธุรกิจท่องเที่ยว
dot
dot
bulletสมาคมท่องเที่ยว สทน.
bulletสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
bulletสนง.พัฒนาการท่องเที่ยว
bulletสมาคมโรงแรมไทย
bulletการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
bulletการท่องเที่ยวมาเลเซีย
bulletการท่องเที่ยวสิงคโปร์
bulletอสท. เกาหลี


resort world singapore
thaiairways
Vietnam  Airlines
google
Thairath News


แม่ฮ่องสอน มหัศจรรย์ทุ่งดอกบัวตอง article

หมอกสามฤดู  กองมูเสียดฟ้า  ป่าเขียวขจี  ผู้คนดี  ประเพณีงาม  ลือนามถิ่นบัวตอง

แม่ฮ่องสอน      เป็นหนึ่งในหลายจังหวัดชายแดนของไทย มีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร  แบ่งการปกครองออกเป็น  7  อำเภอ  คืออำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  ปางมะผ้า  ปาย  แม่ลาน้อย  ขุนยวม  แม่สะเรียง  และสบเมย  แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า  "เมืองสามหมอก"   เนื่องจากในหุบเขาล้อมรอบด้วยภูเขา สลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย  และทิวเขาแดนลาว  ดังนั้นจึงปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี  มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติและป่าไม้นานาพันธุ์
อาณาเขต
ทิศเหนือ          ติดต่อกับรัฐฉาน  แห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้              ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับอำเภอแม่แจ่ม  อำเภอฮอด  จังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันตก      ติดต่อกับสหภาพพม่า  

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา  ตั้งอยู่ถนนขุนลุมประพาส  พระยาสิงหนาทราชา  เดิมชื่อ  ชานกะเล เป็นชาวไทยใหญ่  ได้รวบรวมผู้คนตั้งหมู่บ้านขึ้นชื่อว่า  "บ้านขุนยวม" ต่อมาได้ยกขึ้นเป็นเมือง จวบจนปีพ.ศ. 2417 จึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็น เมืองแม่ฮ่องสอน พระเจ้าอินทวิชยานนท์  เจ้าครองนครเชียงใหม่ ได้ยกบรรดาศักดิ์ ชานกะเล เป็น พระยาสิงหนาทราชา และแต่งตั้งให้เป็น เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก

อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา 

วัดพระธาตุดอยกองมู    ตั้งอยู่บนดอยกองมูทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอน  วัดนี้เดิมมีชื่อเรียกว่าวัดปลายดอย  เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญ ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์  พระเจดีย์องใหญ่สร้างโดย "จองต่องสู่" เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระซึ่งนำมาจากสหภาพพม่า  ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็ก  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย "พระยาสิงหนาทราชา" เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก  จากวัดพระธาตุดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพเมืองแม่ฮ่องสอนได้อยางชัดเจนและสวยงาม 

วัดจองคำ และ จองกลาง (เปรียบเสมือน วัดพี่และวัดน้อง)

วัดจองคำ    อยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่ศิลปะแบบไทยใหญ่ที่แปลกและงดงาม

วัดจองกลาง  ตั้งอยู่ข้างกับวัดจองคำ ในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงห์จำลอง  ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์และภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลักเป็นรูปคนและสัตว์  ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่า  ซึ่งนำมาจากพม่าตั้งแต่  พ.ศ. 2400 

บ้านรักไทย         ตั้งอยู่ตำบลหมอกจำแป่  ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ  44  กิโลเมตร บ้านรักไทยหรือบ้านออ  เป็นหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึง ชายแดนไทย-พม่า นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมจีนฮ่อ  ซึ่งยังคงสืบทอดประเพณีไว้หลายอย่างทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน  ลักษณะบ้านบางส่วนเป็นบ้านแบบเก่า ทำจากดินเหนียวผสมฟางข้าว รวมทั้งอาหารตำรับจีนตอนใต้แถบมณฑลยูนนาน  นอกจากนี้ยังได้ชิมชาเลิศรสจากชาพันธุ์ดี  

สนุกสนาน ฮาเฮ ที่บ้านรักไทย 

 

กะเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า  ชมวิถีชีวิตของชาวปาด่อง (กะเหรี่ยงคอยาว) สวมห่วงคอทองเหลืองเพื่อป้องกันภูติผีปีศาจและการแต่งงานข้ามเผ่า  ชาวปาด่องมีนิสัยสุภาพเรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มใส  สะอาดและเป็นระเบียบ 

ทำมือ ทำจาก ใจเราเอง

 

ของฝาก ของที่ระลึก

 

ดนตรีพื้นเมือง ขับกล่อม

 

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ  ตำบลแม่อูคอ  สายแม่ฮ่องสอน-ขุนยวม  มีพื้นที่ครอบคลุมเป็นเขากว้างประมาณ 1000 ไร่  อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูง  หน่วยที่ 5 กองอนุรักษ์ต้นน้ำ ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อมๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา  มีความสวยงามมาก

  มหัศจรรย์ทุ่งดอกบัวตอง 

 

 

 

เส้นทางมหัศจรรย์ ทั่วทั้งดอย "ทุ่งดอกบัวตอง" บนดอยแม่อูคอ

 

  

  

ถ้ำแก้วโกมล  ตำบลแม่ลาน้อย  ภายในถ้ำเต็มไปด้วยผลึกแร่แคลไซด์ ที่ผนังและเพดานถ้ำผลึก มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน  เช่น ผลึกคล้ายเกล็ดน้ำแข็ง  ขนาดเล็ก  ละเอียด สีขาว  ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่สุดของถ้ำ  ผลึกคล้ายเกล็ดน้ำตาล หรือ ผลึกแร่ควอตซ์  ผลึกที่จับตัวกันคล้ายปะการัง   ผ้าม่าน  โคมไฟเพดาน ผลึกงอก และย้อยเป็นเสา และเป็นแท่ง และดูสวยงาม

ถ้ำแก้วโกมล

 

ปางอุ๋ง   ได้รับสมญานามว่าสวิสเซอร์แลนด์แดนสามหมอก  มีทิวสนสองใบ  สนสามใบเรียงรายตลอดแนวอ่างเก็บน้ำอันกว้างใหญ่ และโอบล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวชอุ่ม "อุ๋ง" หมายถึง ที่ลุ่มต่ำคล้ายกระทะใบใหญ่ มีน้ำขังเฉอะแฉะ เดิมบริเวณนี้เป็นที่ทำไร่ฝิ่นของชาวเขา  ปัจจุบันปลูกพันธ์พืช  ดอกไม้เมืองหนาวหลากสีสันโดยรอบและสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ในด้านอาหารและแพทย์แผนไทย  ซึ่งมีความกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศบนที่สูงและอากาศเย็น

ยามเช้า ณ ปางอุ๋ง

 

ใส่บาตรเช้าค่ะ

 

หนาวนี้ที่ปางอุ๋ง

   

ภูโคลนคันทรีคลับ  เป็นแหล่งโคลนที่มีคุณสมบัติทำให้ผิวพรรณ ผุดผ่องและช่วยการหมุนเวียนโลหิต เปิดบริการพอกโคลน และแช่น้ำแร่

แวะมา "แอบสวย" กันค่ะ 

 

ปาย  เมืองปายเป็นเมืองเล็ก ๆ ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีแม่น้ำสายใหญ่และยาวพาดผ่าน

บรรยากาศ ณ เมืองปาย

 

    

วัดน้ำฮู   อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทางโรงพยาบาลปายประมาณ 3 กิโลเมตร  ตำบลเวียงใต้  เป็นที่ประดิษฐานพระอุ่นเมือง  พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสิงห์สาม (ศิลปะล้านนา) ปางมารวิชัยทำด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์  อายุประมาณ  500  ปี  มีลักษณธพิเศษคือพระเศียรกลวง พระโมฬีปิดเปิดได้และมีน้ำซึมออกอยู่เสมอประวัติสร้างไม่แน่นอนแต่เชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายพระพี่นางสุพรรณกัลยา  นอกจากนี้ยังมีเจดีย์อนุสรณ์สถานพระนางสุพรรณกัลยา  อยู่ด้านหลังพระอุโบสถ

"พระอุ่นเมือง" คู่เมืองปาย 

หมู่บ้านสันติชล  เป็นหมู่บ้านชาวจีนที่อพยพมาถิ่นฐานมา อยู่ห่างจากตัวอำเภอปายประมาณ 4.5 กิโลเมตร ห่างจากวัดน้ำฮูเล็กน้อย

ยินดีต้อนรับ...สู่หมู่บ้านสันติชล

 

กิจกรรรมที่สนุกสนานค่ะ

  

พระธาตุแม่เย็น   บ้านแม่เย็น  ตำบลฮี้  ตามเส้นทางสายปาย แม่ฮ่องสอน  เป็นเจดีย์ที่สร้างสมัยใดไม่ปรากฏ  ตั้งอยู่บนเนินสูงและเมื่อขึ้นไป นมัสการองค์พระธาตุแม่เย็น  จะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอปายโดยทั่วถึง  

พระธาตุแม่เย็น

 

นำมาสักการะ...แด่องค์พระธาตุ 

  

สวนสนบ่อแก้ว  สถานีทดลองปลูกพรรณไม้บ่อแก้ว หรือสวนสนบ่อแก้ว เป็นแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสนและยูคาลิปตัส  อากาศที่นี่ชื้นและเย็นตลอดปี  สวยงามด้วยทิวสนที่ปลูกอย่างเป็นระเบียบและมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกปีละไม่น้อย

 รวมความรักบน... เกาะนามิ (เมืองไทย)จ้า

 

  

 

coffee in love   เป็นสถานที่สุดฮิตอีกที่ของนักท่องเที่ยว  มักจะมาแวะเก็บภาพเป็นที่ระลึกกัน 

In แบบ Love Love กันค่ะ

 

  

 การเดินทาง
โดยรถยนต์    * สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ควรตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง
                     *รถโดยสารจากสถานีขนส่งหมอชิต  ไปลงเชียงใหม่ แล้วต่อรถโดยสารประจำทาง
เครื่องบิน        *สายการบินแอร์เอเชียจากสุวรรณภูมิลงเชียงใหม่ แล้วบินต่อโดยสายการบินนกมินิ
                       บินตรงสู่แม่ฮ่องสอน 
                      *สายการบิน การบินไทย, นกแอร์  จากสนามบินดอนเมือง บินลงเชียงใหม่ แล้วบินต่อ
                      โดยสายการบิน นกมินิ บินตรงสู่แม่ฮ่องสอน
ทางรถไฟ      * จากสถานีรถไฟหัวลำโพง เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่  แล้วเลือกเดินทางต่อ สู่
แม่ฮ่องสอน โดยรถโดยสารประจำทาง  หรือทางเครื่องบิน จากสนามบินเชียงใหม่


ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว : ผึ้งดาว และ ผึ้งติ๊ก / ภาพถ่าย : ผึ้งดาว และ ผึ้งติ๊ก 

คุ้มค่า คุ้มราคา  คุ้มเวลา กับ  บีแฮปปี้ทราเวล  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  02-2774429
www.beehappytravel.net Mobile: 081-9100921 และ 092-4269141
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว Tourist Information

มาเลเซีย หนึ่งประสบการณ์เที่ยวเอเชียอย่างแท้จริง Malaysia Truly Asia article
มะละกา จุดกำเนิดแผ่นดิน มาเลเซีย...เมืองมะละกาแห่งนี้ article
สิงคโปร์ สัมผัสความทันสมัยที่ใคร ๆ ก็อยากมา...สิงคโปร์ article
จางเจี่ยเจี้ย ชมความงดงาม...อุทยานจางเจี่ยเจี้ย มรดกโลกของประเทศจีน article
ปักกิ่ง กำแพงหมื่นลี้...อัศจรรย์แดนมังกร article
คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ ของประเทศจีน article
ฉางซา ความทันสมัยรถไฟความเร็วสูง article
ซาปา เมืองแห่งความสงบ ขุนเขาแห่งความงาม ถิ่นที่ต้องไปเยือน article
ฮานอย... ถิ่นที่รอคอยการสัมผัสจากนักเดินทาง article
พม่า ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ พุทธสถานที่มีประวัติอันยาวนาน...ที่พม่า article
หลวงพระบาง สัมผัสกับหัวใจแผ่นดินล้านช้าง...ที่เมืองหลวงพระบาง article
ลาวใต้ สะบายดีปากเซ...ชมความยิ่งใหญ่ไนการาแห่งเอเชีย..น้ำตกคอนพะเพ็ง article
นครวัด นครธม อลังการปราสาทขอม article
น่าน เสน่ห์เมืองน่าน กับการย้อนรอยอดีตด้วยปัจจุบัน article
ดอยผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติฟ้าห่มปกCopyright © 2010 Bee Happy Travel
บริษัท บีแฮปปี้ทราเวล จำกัด 48/5-6 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เวลาทำการ 09.00 - 18.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์, โทร. :02-2774429 แฟกซ์ :02-2774492 มือถือ :081-9100921(ทุกวัน)
BEE HAPPY TRAVEL Co.,Ltd. 48/5-6 5fl. Soi Rungreang Ratchadapisek Road Samsennok Huykwang Bangkok Thailand
Office Hr. 09.00 am-17.00pm Monday-Saturday Tel: 02-2774429 , Fax: 02 - 2774492 Mobile : 081 -9100921
Email: th_beehappytravel@hotmail.com
Facebook: beehappy beehappytravel
Line ID: kanlayadao
Line@: @beehappytravel